İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nün (İYTE) kuruluş amacı, ileri düzeyde teknolojik araştırmalar yaparak ve bu araştırmaları endüstriye uygulayıp Türkiye'ye katma değeri yüksek ürünler kazandırmak ve bunu yaparkende lisansüstü seviyede ileri teknolojik cihazları kullanabilecek ve tez hazırlayıp dünya literatürüne katkı yapabilecek araştırmacılar yetiştirmektir. İYTE Fizik Bölümü, İYTE'nin teknoloji üniversitesi olmasının gereğini yerine getirerek, büyük ölçüde deneysel katı hal fiziği konusunda çalışan öğretim üyelerini bünyesine katarak Ege Bölgesinin en donanımlı laboratuvarlarına sahip olmuştur. Halihazırda bölümümüz laboratuvarlarındaki olanaklardan sadece İYTE mensubu değil, İzmir ve Ege Bölgesinden başka araştırmacılarda faydalanmaktadırlar. Hızla artan araştırmacı sayısı, laboratuvar imkanlarımızı verimli değerlendirmeyi amaçlayan ve kurallar getiren yeni arayışlara götürmüs ve Uygulamalı Kuantum Araştırmaları Merkezi (UKAM) isimli bir ileri teknoloji merkezinin ilk oluşumunu başlatmıştır.

Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) tarafından desteklenen UKAM altyapısında;

Klas 10,000 temiz oda, içerisinde optik mikroskop, Dektak 150 yüzey profilometre, Kontak Tel Bağlayıcı (wire bonder),

Klas 1,000 temiz oda, Sarı oda özellikli, OAI Maske yönlendirici (Mask Alingner), ıslak tezgahlar (wet benches), Spin Coater, Ultrasonic Cleaner, Hot plate, Etüv (Furnace), Sterio Mikroskop,

Raith e-line Elektron demeti litografı sistemi, Gas injection opsiyonu ile,

Perkin Elmer 900 Spektrofotometer, 200-3300 nm arası dalga boyunda, Transmission, Absorpsion, Reflactance ölçümleri alabilen,

Bruker Vertex 80v, THz-FIR-IR spektrometer,

Scientific Instruments Confocal Raman Spektroscopy,

Specs XPS, X-Işını Fotoelektron Spektroskopisi (XPS), Ultraviyole Fotoemisyonu Spektroskopisi (UPS), Auger Elektron Spektroskopisi (AES), Taramali Auger Microscopy (SAM), ISS ve LEIS, 2,5 cm örnekler için, içinde ARPES özelliği, depth profiling, iki anotlu vs. bulunmaktadır.

Yukarıdaki cihazlar araştırmacıların kullanımına açıktır.